Các bước thực hiện kê khai thuế qua mạng

Sau đây dịch vụ chữ ký số Viettel TPHCM xin hướng dẫn bạn qua các bước cơ bản trong việc thực hiện kê khai thuế qua mạng một cách đơn giản và nhanh chóng mà bất cứ ai có thể làm điều đó.

1. Chuẩn bị cho việc khai thuế:

1.1. NNT đã được cấp chữ ký số (USB token)
1.2. NNT hoàn thành thủ tục kê khai thuế qua mạng (KTQM) với cơ quan thuế (CQT) hoặc nhà cung cấp dịch vụ T-VAN
1.3. NNT chờ đợi để được thông báo về thủ tục xác nhận đăng ký CQT (email) được hoàn thành KTQM.
1.4. PC với hệ điều hành Windows XP, Internet Explorer 6 hoặc cao hơn, kết nối Internet.

2. Cài đặt môi trường PC & USB token:

Yêu cầu: Người dùng phải có quyền quản trị trên máy tính - quyền lực cao nhất.
2.1. Thăm kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc tax24.com.vn, iHTKK tải phần mềm để tải phiên bản mới nhất và cài đặt đầy đủ 04 phần mềm liên quan:
HTKK phần mềm (nếu người nộp thuế đang sử dụng phiên bản HTKK mới nhất cho các tờ khai thuế không cần phải cài đặt lại).
Phần mềm Java plug-in (để tạo ra môi trường cho các ký điện tử trên máy tính) => Nếu bạn đã cài đặt thành công, biểu tượng sẽ xuất hiện trên ins java cắm thanh tác vụ.
Phần mềm hỗ trợ chức năng đầu ra trả về một tập tin PDF (Virtual Printer dễ thương nhà văn)
Phần mềm đọc PDF - Acrobat Reader.
2.2. Cắm thiết bị chữ ký số Viettel (USB token) vào cổng USB của máy tính và thực hiện theo các bước khi chương trình được cài đặt trong các autorun USB hoặc chạy file cài đặt.

3. Đăng nhập và kê khai thuế qua mạng

3.1. CQT sẽ được thông báo qua email mà NNT mật khẩu đăng ký với CQT
3.2. Thăm kekhaithue.gdt.gov.vn (nếu người nộp thuế lựa chọn khai cổng CQT) hoặc tax24.com.vn (nếu được chọn ra thông qua T-VAN), chọn "LOGIN" trên menu, enter.
Các định nghĩa các luật thuế của NNT
Mật khẩu: Theo thông báo của CQT
3.3. Nếu bạn cần thay đổi mật khẩu của bạn dễ nhớ, chọn ĐỔI MẬT KHẨU sau khi đăng nhập thành công đầu tiên.
3.4. Chọn ĐĂNG KÝ KẾT, đánh dấu tất cả các loại tờ khai phải được gửi đến Hoa Kỳ bắt đầu việc kê khai của tờ khai.
3.5. hệ thống KTQM sẽ tự động gửi đến email thông báo NNT "V / v xác nhận thông tin đăng ký của bạn gửi qua các hồ sơ thuế của các mạng doanh nghiệp."

4. Lập tờ khai có sử dụng chữ ký số

Sử dụng phần mềm HTKK để kê khai tờ khai dữ liệu. Nhấn nút "In", chọn máy in CutePDF Writer, nhấn nút "In", chọn thư mục, tên file và bấm vào nút "Save" để hoàn thành việc kê khai rendered PDF bị thay đổi.

5. Gửi tờ khai thuế trực tuyến

5.1. Cắm thiết bị USB vào token cổng USB của máy tính của bạn, kiểm tra bên phải của thanh trạng thái trên máy tính để bàn với các biểu tượng của dịch vụ chữ ký số mà bạn sử dụng.
5.2. Đăng nhập vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn, chọn RETURN NỘP, bấm vào nút "Browse", chọn đường dẫn đến tập tin khai báo (lưu ở bước 4).
5.3. Nhấp vào "Chữ ký điện tử", nhập mã PIN của bạn (sau khi ký gói điện tử sẽ xuất hiện thông báo "tập tin ký kết thành công khai").
5.4. Nếu tập tin PDF trên tờ khai chỉ (phụ lục đã được lưu lại dưới dạng file Excel riêng biệt) sau khi gửi TK xong, bấm vào nút "Gửi phụ lục" => chọn phụ lục và thực hiện các bước để ký điện tử cho mỗi file .XLS tương ứng.
5.5. hệ thống KTQM sẽ tự động gửi một thông báo email vào danh sách 'người nộp thuế kê khai thành công nộp cho cơ quan thuế. "
5.6. Đối với hình thức khai báo trong phần mềm HTKK không: NNT chọn "Khai báo trực tuyến" => chọn hình thức và thời gian kê khai, trực tiếp nhập dữ liệu và "Gửi tờ khai".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các thương hiệu giày Việt Nam xuất khẩu

Giảm cân "thần tốc" với giấm bạn nên thử

Top 5 cửa hàng giày dép nữ rẻ nhất tại TP.HCM